Zespół Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Izabella Dudek-Urbanowicz
Prezes Zarządu
Kierownik Działu Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
Europejski Rzecznik Patentowy
Aleksandra Kryśka
Zastępca Kierownika Działu Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
Rzecznik Patentowy
Agnieszka Skrzypczak
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Piotr Wydrzyński
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
dr Monika Zielińska
Adwokat
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy