Profil pracownika

Nina Jankowska
Rzecznik Patentowy

Nina Jankowska jest rzecznikiem patentowym w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Na co dzień reprezentuje polskich i zagranicznych klientów kancelarii w postępowaniach sprzeciwowych i spornych dot. znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Jest odpowiedzialna za przygotowywanie rekomendacji i strategii w sprawach ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych klientów polskich i zagranicznych, przygotowywanie pism procesowych, jak również koordynacje spraw zgłoszeń międzynarodowych i zagranicznych.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studentką prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Ukończyła również Letni Kurs Prawa Własności Intelektualnej w Europie (Summer Course on European Intellectual Property Law) organizowany przez Europejską Akademię Prawa (ERA) w Niemczech oraz Kraków IP Law Summer School 2019. Nina jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia INTA zrzeszającego pełnomocników w sprawach znaków towarowych.

Nina może się pochwalić nagrodą w XV edycji konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, za pracę magisterską pt.: ?Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologicznie na przykładzie firmy BASF?, przyznaną przez Konfederację Lewiatan. W 2022 r. Nina została nagrodzona w międzynarodowym rankingu IP STARS (Managing IP) otrzymując wyróżnienie w kategorii Rising Star 2022.

Pracę zawodową przeplata z aktywnością fizyczną amatorsko trenując pływanie, kolarstwo i bieganie oraz sporty siłowe.

Języki
Angielski
Polski
Usługi
Wzory Przemysłowe
Znaki Towarowe