Znaki towarowe

ZESPÓŁ ZNAKÓW TOWAROWYCH
I WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

Chronione znaki towarowe są podstawą do budowy silnej marki na rynku. Aby pomóc naszym klientom w tym procesie, prowadzimy kompleksowe postępowania związane z ochroną znaków towarowych, co w konsekwencji przekłada się na wymierne korzyści. Obsługujemy podmioty w bardzo szerokim zakresie, korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, a także specjalistycznej wiedzy rzeczników patentowych tworzących zespół kancelarii.

Ochrona znaków towarowych nie zamyka się jedynie w granicach Polski. Współpracujemy z profesjonalistami z wielu krajów, co pozwala na reprezentację klientów także przed Europejskim Urzędem Patentowym (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO). Wciąż podnosimy swoje kwalifikacje, obserwując światowe trendy w zakresie ochrony znaków towarowych, co pozwala przekazać naszym klientom najlepszą wiedzę, umożliwiającą podjęcie właściwych decyzji biznesowych.

Zgłoszenie znaku towarowego

Podstawową usługą jest zgłoszenie znaku towarowego we właściwym urzędzie. Realizujemy ją po dokładnym zapoznaniu się z dokumentacją posiadaną przez klienta, a także przygotowaniu wniosków i niezbędnych załączników. Zapewniamy reprezentację właściciela znaku towarowego i wzoru przemysłowego nie tylko w postępowaniach rejestracyjnych, ale także spornych. Wówczas – w zależności od charakteru sprawy, składamy sprzeciwy, wnioski o unieważnienia czy wygaszenia decyzji.

Ochrona znaku towarowego nie jest procesem jednorazowym, związanym z rejestracją. Wiąże się także ze stałym monitorowaniem, czy prawa naszych klientów nie są naruszane. Dzięki posiadanym przez nas narzędziom prowadzimy bieżącą analizę rynku, reagując w sytuacji zagrożenia interesów właściciela znaku towarowego. Oferowane usługi obejmują również doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej strategii ochronnej, a także audyt portfolio własności intelektualnej.

Prawo ochronne na znak towarowy

Uzyskane prawo ochronne na znak towarowy pozwala na wyłączne używanie konkretnego znaku, jaki został zastrzeżony, a następnie ujawniony w urzędowym rejestrze znaków towarowych. Ochrona obejmuje okres 10 lat od momentu, w którym został zgłoszony znak towarowy. Rejestracja jest najszybszym sposobem ochrony własności intelektualnej, który wyróżnia się także przejrzystością i skutecznością.

W gronie naszych klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa z obszernym portfolio, jak i małe i średnie firmy, świadome potrzeb i korzyści wynikających z ochrony praw własności intelektualnej. W razie pytań lub wątpliwości – zachęcamy do kontaktu, nasi specjaliści są do państwa dyspozycji.