Znaki towarowe

ZESPÓŁ ZNAKÓW TOWAROWYCH
I WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

Nazwy firm i organizacji mogą być chronione jako znaki towarowe. Aby pomóc naszym klientom w tym procesie, prowadzimy kompleksowe postępowania związane z zastrzeżeniem oraz prawną ochroną znaków towarowych. Obsługujemy naszych klientów w bardzo szerokim zakresie, korzystając z wieloletniego doświadczenia, a także specjalistycznej wiedzy rzeczników patentowych tworzących zespół kancelarii.

Warto dodać, że ochrona znaku towarowego może rozciągać się zarówno na terytorium Polski, jak i całej Unii Europejskiej, a także na inne państwa na całym świecie. W zależności od tego, w których państwach klient chce chronić swój znak, możemy reprezentować go przed Urzędem Patentowym RP, przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) lub przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO). Ponadto, współpracujemy z ekspertami z wielu krajów, co pozwala na reprezentację klientów przed każdym urzędem patentowym na świecie. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, obserwując światowe trendy w zakresie strategii zgłoszeń i ochrony znaków towarowych, co pozwala przekazać naszym klientom najlepszą wiedzę, umożliwiającą podjęcie właściwych decyzji biznesowych.

Zgłoszenie znaku towarowego

Nasza kompleksowa oferta zaczyna się od zbadania zdolności rejestracyjnej znaku towarowego i zawnioskowania o jego ochronę we właściwym urzędzie. Realizujemy ją po dokładnym zapoznaniu się z działalnością i potrzebami klienta, przygotowując odpowiednią dokumentację zgłoszeniową. Zapewniamy reprezentację osób i podmiotów zarówno w postępowaniach obejmujących zgłoszenie znaku towarowego do ochrony, wprowadzenie zmian w rejestrach, postepowaniach sprzeciwowych, jak i w sprawach spornych. Wówczas – w zależności od charakteru sprawy- składamy sprzeciwy, wnioski o unieważnienia, czy wszczynamy postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia praw.

W tym miejscu należy wspomnieć, że zastrzeżenie znaku towarowego nie jest procesem jednorazowym, który kończy się na jego rejestracji. Po udzieleniu prawa warto monitorować czy nie są zgłaszane podobne nazwy i znaki graficzne. Dlatego też, oferujemy usługi stałego monitorowania baz znaków towarowych, co pozwala wykryć próby rejestracji znaków identycznych lub podobnych, które mogą naruszać prawa naszych klientów. Dzięki posiadanym przez nas narzędziom, prowadzimy bieżącą analizę rynku, reagując w sytuacji zagrożenia interesów podmiotu, do którego należą podlegające ochronie znaki towarowe. Oferowane przez nas usługi obejmują zarówno proces rejestracji jak i doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej strategii ochronnej, a także audyt portfolio własności intelektualnej.

Prawo ochronne na znak towarowy

Rejestracja praw jest najszybszym i najpewniejszym sposobem ochrony własności intelektualnej oraz pozwala na jej skuteczne egzekwowanie.

Uzyskane prawo ochronne pozwala na wyłączne używanie konkretnej nazwy, grafiki czy symbolu zastrzeżonych i opublikowanych w urzędowym rejestrze znaków towarowych. Prawo wyłączne na zarejestrowany znak towarowy udzielane jest na  10 lat od momentu dokonania zgłoszenia i może być przedłużane na kolejne 10-letnie okresy.

W gronie naszych klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa z obszernym portfolio, jak i średnie i małe firmy, świadome potrzeb i korzyści wynikających z ochrony praw własności intelektualnej. W razie pytań lub wątpliwości – zachęcamy do kontaktu, nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

Ochrona własności intelektualnej – najczęściej zadawane pytania

Kto może dokonać zgłoszenia znaku towarowego?

Przepisy w tej kwestii są jednoznaczne. O zgłoszenie znaku towarowego i wpis do odpowiedniego rejestru może wnioskować zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, dysponująca do niego pełnią praw. Ochrona własności intelektualnej nie jest również związana z wymogiem prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile kosztuje rejestracja znaków towarowych w Polsce?

W Polsce opłaty związane z rejestracją znaków towarowych wnoszone są na dwóch etapach, a ich wysokość zależy od ilości klas towarowych i usługowych ujętych w zgłoszeniu.

Na pierwszym etapie, opłaty urzędowe zaczynają się od 400 złotych. Jeśli Urząd Patentowy RP nie znajdzie przeszkód bezwzględnych wobec rejestracji i nie wpłynie żaden sprzeciw wobec zgłoszenia, Urząd wydaje decyzję warunkową o udzieleniu prawa ochronnego i wpisaniu znaku towarowego do rejestru, pod warunkiem uiszczenia opłaty za publikację i rejestrację znaku. Opłata ta wynosi od 490 złotych, a po jej wniesieniu Urząd wpisuje znak do rejestru i wydaje świadectwo ochronne.

Ile trwa rejestracja znaków towarowych?

W przypadku znaków towarowych zgłaszanych w Polsce lub Unii Europejskiej czas rejestracji trwa średnio od 5 do 8 miesięcy. Proces ten może się wydłużyć jeśli urząd będzie miał obiekcje co do znaku towarowego lub jeśli zostanie złożony sprzeciw wobec rejestracji przez osobę trzecią.

Zastrzeżenie znaku towarowego – kiedy warto go dokonać?

Prawna ochrona nazwy marki, jej logotypu lub sloganu reklamowego to wyraz troski o bezpieczeństwo oraz renomę biznesu. Warto więc zdecydować się na zastrzeżenie znaku towarowego w rejestrze, pamiętając, że obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.