Wzory użytkowe

Wzory użytkowe są nowymi i użytecznymi rozwiązaniami o charakterze technicznym, dotyczącymi kształtu, budowy oraz zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Chcąc zgłosić wzór użytkowy do Urzędu Patentowego RP i Europejskiego Urzędu Patentowego, niezbędne jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji, której zakres określają przepisy krajowe, jak i wspólnotowe.

Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi w zakresie reprezentacji przed właściwymi urzędami w zakresie uzyskania prawa ochronnego. Zajmujemy się zarówno opracowaniem wymaganych dokumentów, jak i prowadzeniem postępowań. Realizujemy także profesjonalne tłumaczenia zgromadzonej dokumentacji, co jest niezbędne na etapie zgłaszania wzoru w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Zastrzeżenie wzoru użytkowego

Jednym z podstawowych sposobów ochrony konkretnego produktu jest zastrzeżenie wzoru użytkowego. Procedura może być realizowana wyłącznie na rynku krajowym lub też na terenie całej Unii Europejskiej. Aby uzyskać ochronę, niezbędne jest wszczęcie postępowania w Urzędzie Patentowym, w czym pomagamy naszym klientom. Pierwszym etapem współpracy jest zawsze gruntowna analiza sprawy, pozwalająca zapoznać się z przedmiotem, jaki ma być chroniony, a także oczekiwaniami klienta.

Ochrona wzoru użytkowego następuje w wyniku postępowania, przed którym należy dokładnie zweryfikować, czy konkretny wytwór nie został wcześniej zastrzeżony. Aby tego dokonać, wykonujemy specjalistyczne badanie o stanie techniki, analizując literaturę patentową. Jeśli wytwór okaże się innowacyjny, wówczas przystępujemy do opracowania podania, opisu wzoru użytkowego oraz innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa. Naszych klientów reprezentujemy przed właściwymi urzędami.

Zgłoszenie wzoru użytkowego

Aby właściwie chronić interesy naszych klientów, występujemy do Urzędu Patentowego o potwierdzenie, że zgłoszenie wzoru użytkowego zostało złożone. Jest to tak zwany dowód pierwszeństwa, który zabezpiecza wnioskodawcę w sytuacji, w której o ochronę podobnych wzorów zwróciło się kilka podmiotów. Rozwiązanie to stosujemy także w przypadku wszczęcia procedury ochronnej poza granicami kraju.

Zapewniamy profesjonalną obsługę podczas całego postępowania toczącego się przed odpowiednim urzędem, także w sytuacji naruszenia wzorów użytkowych. Właściwe przygotowanie merytoryczne oraz wieloletnie doświadczenie w prawie patentowym są gwarancją najwyższej jakości oferowanych usług. Nasz zespół tworzą wybitni specjaliści – rzecznicy patentowi w różnych dziedzinach – mechanice, chemii, biologii, biotechnologii, farmacji czy elektronice.