Patenty

W zakresie naszych usług znajduje się przygotowanie dokumentacji koniecznej do uzyskania patentu poprzez zgłoszenie wynalazku. Realizujemy procedury zarówno w Polsce (w Urzędzie Patentowym RP), jak i w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia oraz zespołu specjalistów w różnych dziedzinach. Współpraca z uznanymi kancelariami patentowymi zlokalizowanymi na całym świecie pozwoliła nam poszerzyć zakres usług także o kraje położone poza Unią Europejską.

Ochrona patentowa bywa często naruszana, dlatego też w katalogu usług mamy także postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia wydanych patentów. W tym przypadku doradzamy w kwestii strategii postępowania, przygotowujemy opinie prawne, listy ostrzegawcze oraz prowadzimy negocjacje. W sytuacjach wymagających rozstrzygnięcia sądowego reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Zgłoszenie patentowe

Przygotowując dla naszych klientów zgłoszenie patentowe, gromadzimy niezbędną dokumentację, a także prowadzimy poszukiwania w literaturze patentowej dostępnej online, w Urzędzie Patentowym RP, w międzynarodowych zbiorach, a także we własnej bazie danych. Wniosek patentowy wraz z opisem wynalazku, zastrzeżeniem patentowym oraz rysunkami składamy we właściwym urzędzie, a następnie monitorujemy jego procedowanie. W razie konieczności udzielamy niezbędnych wyjaśnień.

Na rzecz naszych klientów prowadzimy także sprawy sprzeciwów oraz unieważnień patentów. Środki te wnosimy wobec decyzji o udzieleniu patentu, wydanych przez Urząd Patentowy w Polsce, a także Europejski Urząd Patentowy. Na każdym etapie toczącego się postępowania reprezentujemy naszych klientów, aż do ostatecznego rozstrzygnięcia. Z właścicielami patentów współpracujemy również w zakresie przygotowywania opinii dotyczących zakresu ochrony patentowej, a także opracowujemy programy ochrony i umowy licencyjne.

Patent europejski

Naszą specjalizacją jest również patent europejski, czyli postępowanie o uzyskanie ochrony patentowej na terenie krajów członkowskich, ale także walidacja patentów europejskich w Polsce. W ramach tych usług tłumaczymy i składamy w Urzędzie Patentowym RP zastrzeżenia zgłoszeń europejskich, po publikacji dokonanej przez Europejski Urząd Patentowy. Klientom oferujemy także tłumaczenie i składanie udzielonych patentów europejskich.

Współpracując z doświadczonymi kancelariami patentowymi na całym świecie, monitorujemy toczące się postępowania, ich terminy, a także dokonujemy wymaganych opłat na rzecz zagranicznych urzędów patentowych. Klientów reprezentujemy na każdym etapie sprawy, aż do uzyskania ostatecznej decyzji. Zajmujemy się także kwestiami związanymi z zatrzymaniami celnymi, będącymi wynikiem naruszeń patentów. W tym zakresie składamy wnioski o ochronę celną, współpracujemy ze służbą celną, a także reprezentujemy klientów na etapie postępowania sądowego. Nasz zespół tworzą wybitni specjaliści ? rzecznicy patentowi w różnych dziedzinach – mechanice, chemii, biologii, biotechnologii, farmacji czy elektronice.