Profil pracownika

Joanna Rafalska
Rzecznik Patentowy

Joanna Rafalska jest rzecznikiem patentowym w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Do jej obowiązków należy wsparcie prac związanych z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych klientów kancelarii. Przygotowuje pisma i wnioski do Urzędu Patentowego RP oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zajmuje się również monitorowaniem terminów spraw oraz prowadzeniem korespondencji z klientami polskimi i zagranicznymi.

Przed dołączeniem do Patpol w 2017 roku, zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelarii patentowej oraz w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP.

Joanna Rafalska jest absolwentką prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagielloński. Posiada również certyfikaty ukończenia Summer Course on European Intellectual Property Law (ERA) oraz IP Summer School (UJ).

Języki
Angielski
Polski
Usługi
Wzory Przemysłowe
Znaki Towarowe