Profil pracownika

Agnieszka Skrzypczak
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy

Agnieszka Skrzypczak jest rzecznikiem patentowym specjalizującym się w zakresie znaków towarowym i wzorów przemysłowych.

W Patpol zajmuje się badaniami oraz sporządzaniem opinii prawnych dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Reprezentuje klientów w postępowaniu administracyjnym i spornym przed polskim Urzędem Patentowym, EUIPO (Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) oraz WIPO (Światową Organizacją Własności Intelektualnej) jak również w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed WSA i NSA

Pani Agnieszka, przed dołączeniem do Patpol w roku 1998, zdobywała doświadczenie w Departamencie Badań Znaków Towarowym w Urzędzie Patentowym PR. W swojej karierze współpracowała z wieloma klientami, między innymi z Dr. Oetker Sp. z o.o., Zakłady Tłuszczow „Kruszwica” S.A. oraz Destylarnia Sobieski S.A.

W 2002 roku uzyskała uprawnienia polskiego rzecznika patentowego. Od 2004 roku posiada również uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego. Jest członkiem INTA (Międzynarodowego Zrzeszenia Znaków Towarowych) oraz PIRP (Polskiej Izby Rzeczników Patentowych).

Agnieszka Skrzypczak zdobyła wykształcenie na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa. W 2000 roku ukończyła również Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Po godzinach pracy Pani Agnieszka lubi podróżować, chętnie też czyta literaturę i poezję oraz spędza czas w teatrze.

Języki
Angielski
Polski
Usługi
Wzory Przemysłowe
Znaki Towarowe