Profil pracownika

Lidia Dębska
Specjalista

Lidia Dębska jest specjalistą w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Do Patpol dołączyła już w roku 1994. Do jej obowiązków należy między innymi przygotowanie zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP oraz nadzorowanie płatności związanych z uzyskaniem ochrony na znak towarowy na terenie Polski. Zajmuje się również prowadzeniem korespondencji w języku polskim i angielskim oraz windykacją należności przeterminowanych.

Lidia Dębska ukończyła Studium Stenotypii i Języków Obcych na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Prywatnie interesuje się szeroko pojętą kulturą, muzyką oraz literaturą.

Języki
Angielski
Polski
Usługi
Wzory Przemysłowe
Znaki Towarowe