Dodatkowe Prawo Ochronne

Dodatkowe prawo ochronne (Supplementary Protection Certificate) umożliwia przedłużenie ochrony patentowej, maksymalnie o 5 lat, na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin, posiadający ważny patent. Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań, których przedmiotem jest uzyskanie dodatkowego prawa ochronnego. W zakres usług wchodzi między innymi: przygotowanie dokumentacji, dozorowanie terminów, wnoszenie opłat czy wykonywanie poszukiwań w literaturze patentowej.

Wnioski o dodatkowe prawo ochronne kierujemy zarówno do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, jak i do Europejskiego Urzędu Patentowego. Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę aż do uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej. Zespół kancelarii stanowią specjaliści w różnych dziedzinach, w tym prawnicy oraz rzecznicy patentowi, będący gwarancją profesjonalnego podejścia do każdej z prowadzonych przez nas spraw.

Dodatkowe prawo ochronne na wynalazek

Dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, z angielskiego określane jako Supplementary Protection Certificate, jest odrębną od patentu ochroną. Aby ją uzyskać, w imieniu naszych klientów przygotowujemy wnioski, zgodnie z odpowiednimi ustawami, rozporządzeniami krajowymi oraz unijnymi. Właścicieli patentu reprezentujemy również na etapie badania formalnego, udzielając odpowiedzi czy wyjaśnień, do których zobowiązuje wnioskodawcę urząd.

Współpraca z naszą kancelarią obejmuje także etap finalny postępowania, którym jest wydanie decyzji. W przypadku powiadomienia przez urząd o zamiarze podjęcia decyzji odmownej zajmujemy stanowisko w konkretnej sprawie, odnosząc się między innymi do zebranego materiału dowodowego. Gdy postanowienie nie uwzględnia żądań naszego klienta, wnosimy o ponowne rozpoznanie sprawy, a w sytuacji koniecznej składamy skargę do właściwego sądu administracyjnego.

Dodatkowe prawo ochronne

Skoro dodatkowe prawo ochronne to istotny element zabezpieczający interesy wynalazcy, warto powierzyć przeprowadzenie postępowania doświadczonej kancelarii. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, w której ? oprócz uzyskiwania SPC ? zapewniamy także kompleksową obsługę wszystkich spraw związanych z ochroną własności intelektualnej. Realizujemy procedury obejmujące zgłoszenie wynalazku, zarówno na terytorium Polski, jak i na całym świecie.

Gwarantujemy najwyższą jakość usług, wsparcie merytoryczne na każdym etapie toczącego się postępowania, a także przygotowujemy opinie prawne, listy ostrzegawcze oraz prowadzimy negocjacje w przypadku naruszenia ochrony patentowej. Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego poprzedzamy gruntowną analizą literatury patentowej, co umożliwia udowodnienie innowacyjności wynalazku.