Profil pracownika

Aleksandra Kryśka
Zastępca Kierownika Działu Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
Rzecznik Patentowy

Aleksandra Kryśka jest zastępcą kierownika działu znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz rzecznikiem patentowym.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną znaków towarowych oraz domenami internetowymi. Reprezentuje klientów w postępowaniu administracyjnym i spornym przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jak również w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

W Kancelarii Patpol pracuje od 2003 r.

Aleksandra Kryśka jest magistrem prawa Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również Studia Podyplomowe Prawa Własności Przemysłowej (UW) oraz Special Module on Community Trademarks na Uniwersytecie Alicante w Hiszpanii. Jest także członkiem INTA, AIPPI oraz MARQUES.

Języki
Angielski
Polski
Usługi
Wzory Przemysłowe
Znaki Towarowe
Strategia IP
Zarządzanie portfolio IP