Profil pracownika

Piotr Wydrzyński
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy

W Patpolu zajmuje się ochroną znaków towarowych, postępowaniami administracyjnymi i sądowymi oraz postępowaniem w przedmiocie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Rzecznik patentowy od 2005, europejski rzecznik patentowy, rzecznik patentowy do spraw wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych

mgr inż. inżynierii środowiska, mgr prawa, mgr psychologii, absolwent Politechniki Warszawskiej, Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; ukończył Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowe Studium w zakresie syndyk, likwidator, sanator-restrukturyzator podmiotów gospodarczych.

Języki
Angielski
Polski
Usługi
Wzory Przemysłowe
Znaki Towarowe
Strategia IP
Zarządzanie portfolio IP