Zespół Wzorów Użytkowych

dr inż. Dariusz Świerczyński
Kierownik Działu Patentów
Rzecznik Patentowy
Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Agata Granis-Rafferty
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
dr Katarzyna Jedynak
Rzecznik Patentowy
dr Krzysztof Kiciak
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Janina Kossowska
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Janusz Nowakowski
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Teresa Sztandke
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
dr Magdalena Tagowska
Rzecznik Patentowy
Weronika Witkowska
Zastępca Kierownika Działu Patentów
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Danuta Wydrzyńska
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
dr Agnieszka Żebrowska-Kucharzyk
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Anna Błogowska
Młodszy Specjalista d/s Patentów
Maciej Fajkowski
Specjalista d/s Patentów
Aplikant Rzecznikowski
Katarzyna Krajewska-Wajner
Specjalista d/s Walidacji
Elżbieta Kaczmarek
Specjalista d/s Walidacji
Zofia Taworska
Młodszy specjalista ds. tłumaczeń