Profil pracownika

Zofia Taworska
Młodszy specjalista ds. tłumaczeń

Zofia Taworska jest młodszym specjalistą ds. tłumaczeń w dziale patentów.

Pani Zofia w Patpol pracuje od 2019 roku. Na co dzień wspiera pracę rzeczników patentowych przygotowując krajowe, europejskie i międzynarodowe zgłoszenia patentowe oraz walidacje. Zajmuje się także pracami administracyjnymi, prawidłowym obiegiem korespondencji z Urzędem Patentowym RP oraz monitorowaniem pilnych terminów spraw.

Zofia Taworska jest absolwentką kierunku Zootechnika, który ukończyła z tytułem inżynierskim na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prywatnie jest wielką entuzjastką podróży oraz sportów siłowych. Interesuje się również ochroną dzikich gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Języki
Angielski
Polski
Usługi
Patenty
Wzory użytkowe
Dodatkowe prawo ochronne