Profil pracownika

Urszula Jabrzemska jest asystentką w dziale patentów.

Wspiera bieżącą pracę rzeczników patentowych w przygotowaniu walidacji i zgłoszeń patentowych. Koordynuje prace administracyjne i współpracuje z Urzędem Patentowym RP w zakresie obrotu aktualnych dokumentów. W ramach obowiązków Pani Urszula zajmuje się także obsługą klientów, w tym dużych lokalnych przedsiębiorstw, jak i klientów zagranicznych, w tym obsługuje kancelarie patentowe współpracujące z Patpol.

Przed dołączeniem do Patpol w 1996 r. pracowała w biurze podróży „Sigma Travel” na stanowisku specjalisty ds. turystyki. Pracowała również dla japońskiej kancelarii patentowej.

Z wykształcenia Pani Urszula jest technikiem ekonomistą.

Języki
Angielski
Polski
Usługi
Patenty
Wzory użytkowe