Profil pracownika

dr inż. Dariusz Świerczyński
Kierownik Działu Patentów
Rzecznik Patentowy

Dr Dariusz Świerczyński jest kierownikiem działu patentów oraz rzecznikiem patentowym.

Przygotowuje zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych, przeprowadza i nadzoruje badania i poszukiwania patentowe oraz postępowania o uzyskanie patentów i praw ochronnych. Bierze udział w postępowaniach spornych oraz sądowo-administracyjnych, a także sporządza opinie prawne w zakresie praw z patentu i praw ochronnych.

Specjalizuje się w rozwiązaniach technicznych z dziedziny górnictwa (systemy i maszyny wydobywcze), lotnictwa (silniki odrzutowe), kosmonautyki (lądowniki), inżynierii chemicznej (przetwórstwo ropy naftowej).

Pan Dariusz pracuje w Patpol od 2008 roku. Jest polskim rzecznikiem patentowym i członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Obecnie jest w trakcie uzyskiwania uprawnień europejskiego rzecznika patentowego.

Dariusz Świerczyński jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej oraz doktorem nauk chemicznych Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Podoktorski staż odbył na Uniwersytecie Osaka w Japonii.

Języki
Angielski
Polski
Niemiecki
Usługi
Patenty
Wzory użytkowe
Strategia IP
Zarządzanie portfolio IP
Dodatkowe prawo ochronne
Specjalizacje
Górnictwo
Inżynieria Chemiczna
Kosmonautyka
Lotnictwo