Eksperci ds. Zarządzania Portfolio IP

Izabella Dudek-Urbanowicz
Prezes Zarządu
Kierownik Działu Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
Europejski Rzecznik Patentowy
dr inż. Dariusz Świerczyński
Kierownik Działu Patentów
Rzecznik Patentowy
Aleksandra Kryśka
Zastępca Kierownika Działu Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
Rzecznik Patentowy
Agata Granis-Rafferty
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
dr Krzysztof Kiciak
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Janina Kossowska
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Janusz Nowakowski
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Teresa Sztandke
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
dr Magdalena Tagowska
Rzecznik Patentowy
Weronika Witkowska
Zastępca Kierownika Działu Patentów
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Danuta Wydrzyńska
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Piotr Wydrzyński
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
dr Agnieszka Żebrowska-Kucharzyk
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
dr Monika Zielińska
Adwokat
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy