Zespół Patentów

dr Magdalena Tagowska
Kierownik Działu Patentów
Rzecznik Patentowy
dr inż. Dariusz Świerczyński
Zastępca Kierownika Działu Patentów
Rzecznik Patentowy
Urszula Borowska-Kryśka
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Agata Granis-Rafferty
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
dr Katarzyna Jedynak
Rzecznik Patentowy
dr Krzysztof Kiciak
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Janina Kossowska
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Janusz Nowakowski
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Teresa Sztandke
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Weronika Witkowska
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Danuta Wydrzyńska
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
dr Agnieszka Żebrowska-Kucharzyk
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy
Anna Błogowska
Młodszy Specjalista d/s Patentów
Maciej Fajkowski
Młodszy Specjalista d/s Patentów
Katarzyna Krajewska-Wajner
Specjalista d/s Walidacji
Elżbieta Kaczmarek
Specjalista d/s Walidacji
Elżbieta Rusiecka
Specjalista d/s Walidacji
Katarzyna Smolińska
Młodszy Specjalista d/s Patentów
Grzegorz Wodecki
Aplikant Rzecznikowski
Specjalista ds. Patentów