Aktualności

Patent europejski o jednolitym skutku ? co się zmieni? [Artykuł na IP-Blog.pl]

Autor: Maciej Fajkowski, specjalista ds. patentów

Jednym ze sposób uzyskania ochrony patentowej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej jest patent europejski, udzielany przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) w Monachium. Patent europejski nie stanowi jednolitego prawa ochronnego, natomiast tworzy wiązkę patentów krajowych, które podlegają walidacji w 38 państwach należących do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich [1] (KPE). Zatem ochrona uzyskana w trybie patentu europejskiego, obowiązuje tylko w tych państwach należących do KPE, które zostały wybrane przez podmiot ubiegający się o ochronę.

W grudniu 2012 r. państwa europejskie i Parlament Europejski uzgodniły inicjatywę ustawodawczą, która otworzyła bramy do ustanowienia patentu europejskiego o jednolitym skutku w Unii Europejskiej (UE). Paten jednolity umożliwi wynalazcom uzyskanie ochrony patentowej we wszystkich państwach uczestniczących w systemie patentu jednolitego, bez wymogu przeprowadzania walidacji. Obecnie oczekuje się, że wprowadzenie europejskiego systemu patentu jednolitego ma nastąpić w drugiej połowie 2022 roku.

Patent europejski aktualnie

Patent europejski jest udzielany przez Europejski Urząd Patentowy z siedzibą w Monachium, na podstawie Konwencji o patencie europejskim (EPC ? European Patent Convention). Przeprowadzenie procedury patentowej w EPO umożliwia uzyskanie patentu na wynalazek w 38 państwach członkowskich EPC. Procedura dążąca do uzyskania patentu europejskiego posiadającego skutki prawne w wybranych krajach EP składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest procedura o udzielenie patentu europejskiego zawierająca następujące etapy:

? badanie formalno-prawne wniosku o udzielenie patentu europejskiego,

? przeprowadzenie przez eksperta EPO poszukiwania europejskiego, zakończone przedstawieniem Zgłaszającemu opinii dotyczącej zdolności patentowej wynalazk, wraz z wykazem dokumentów, które będą brane pod uwagę przy ocenie nowości i poziomu wynalazczego,

? badanie merytoryczne, podczas którego sprawdzane jest czy wynalazek spełnia wymogi nowości, poziomu wynalazczego i czy nadaje się do stosowania przemysłowego,

? wydanie decyzji dotyczącej udzielenia patentu.

W przypadku udzielenia patentu europejskiego, uprawniony z patentu zobligowany jest do przeprowadzenia drugiej części procedury, tj. tak zwanej walidacji patentu europejskiego. W celu uprawomocnienia patentu europejskiego w wybranym kraju, uprawniony z patentu w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania informacji o udzieleniu patentu europejskiego zobowiązany jest złożyć do krajowego urzędu patentowego tłumaczenie patentu europejskiego na język urzędowy danego kraju oraz wnieść wymagane krajowe opłaty urzędowe. Ze względu na wysokość kosztów, związanych ze złożeniem tłumaczeń oraz wniesieniem opłat urzędowych, większość patentów europejskich jest utrzymywana w mocy tylko w niektórych krajach wybranych przez uprawnionego.

 

Kontynuuj czytanie artykułu na IP-Blog.pl

 


Patpol wesprze młodych wynalazców, biorących udział w Programie E(x)plory

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Zaawansowanych Technologii organizatorem Programu E(x)plory. Dzięki niej Czytaj dalej

Sukcesy naszych Klientów cieszą podwójnie!

Mieliśmy przyjemność wspierać prof. Katarzyna Koziak w opatentowaniu jej wynalazku nie tylko w Europie, ale też Czytaj dalej

Dołącz do zespołu Patpol!

Poszukujemy młodszego specjalisty ds. patentów w zakresie rozwiązań technicznych Młodszy specjalista ds. patentów w zakresie Czytaj dalej