Aktualności

Co dalej po uzyskaniu ochrony znaku towarowego w Polsce? – Artykuł Moniki Zielińskiej dla The Trademark Lawyer

W najnowszym wydaniu anglojęzycznego magazynu The Trademark Lawyer, Monika Zielińska przypomina o czym powinni pamiętać posiadacze polskich znaków towarowych, zwłaszcza w świetle najnowszych zmian w prawie własności przemysłowej o ochronie znaków towarowych w Polsce.

W artykule autorka wyjaśnia, między innymi niuanse związane z odnowieniem znaku towarowego, podkreśla znaczenie używania i monitorowania znaków, a także aktualizowania szczegółów znaku towarowego w rejestrze. Zwraca przy ty uwagę na różnice między prawem polskim i europejskim, w kontekście nowych przepisów prawa polskiego, które obowiązują od 16 marca 2019 roku.

„Zmiany wprowadzone w celu wykonania art. 46 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, znacznie utrudniają właścicielom wcześniejszych znaków towarowych odwołanie się do ich prawa. Zmiany sugerują również, iż wdrożenie praktyki systematycznego zabezpieczania i archiwizacji dowodów używania własnych znaków towarowych na terytorium Polski powinno stać się priorytetem dla ich właścicieli. W przeciwnym razie, w przypadku sporu, prawa te mogą okazać się bezużyteczne, a wydatki na utrzymanie ich ważności – niepotrzebne.?”

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu w języku angielskim w The Trademark Lawyer Magazine.


Izabella Dudek-Urbanowicz z tytułem Trademark Star 2022 – IP STARS

Z radością informujemy, że Izabella Dudek-Urbanowicz została wyróżniona tytułem ?Trade Mark Star 2022" w rankingu Czytaj dalej

Fałszerze podszywają się pod Urząd Patentowy (!) – Komentarz Joanny Piłki w artykule Rzeczpospolitej

W dzisiejszej Rzeczpospolitej (8.11.2019) ukazał się artykuł kontynuujący temat fałszowania dokumentów polskiego Urzędu Patentowego.Okazuje się, Czytaj dalej

Barbara Milczarek dla magazynu branżowego AGRO Industry.

W najnowszym artykule dla portalu branżowego AGROindustry Barbara Milczarek, rzecznik patentowy i ekspert w dziedzinach Czytaj dalej