Aktualności

Co dalej po uzyskaniu ochrony znaku towarowego w Polsce? – Artykuł Moniki Zielińskiej dla The Trademark Lawyer

W najnowszym wydaniu anglojęzycznego magazynu The Trademark Lawyer, Monika Zielińska przypomina o czym powinni pamiętać posiadacze polskich znaków towarowych, zwłaszcza w świetle najnowszych zmian w prawie własności przemysłowej o ochronie znaków towarowych w Polsce.

W artykule autorka wyjaśnia, między innymi niuanse związane z odnowieniem znaku towarowego, podkreśla znaczenie używania i monitorowania znaków, a także aktualizowania szczegółów znaku towarowego w rejestrze. Zwraca przy ty uwagę na różnice między prawem polskim i europejskim, w kontekście nowych przepisów prawa polskiego, które obowiązują od 16 marca 2019 roku.

„Zmiany wprowadzone w celu wykonania art. 46 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, znacznie utrudniają właścicielom wcześniejszych znaków towarowych odwołanie się do ich prawa. Zmiany sugerują również, iż wdrożenie praktyki systematycznego zabezpieczania i archiwizacji dowodów używania własnych znaków towarowych na terytorium Polski powinno stać się priorytetem dla ich właścicieli. W przeciwnym razie, w przypadku sporu, prawa te mogą okazać się bezużyteczne, a wydatki na utrzymanie ich ważności – niepotrzebne.?”

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu w języku angielskim w The Trademark Lawyer Magazine.


Początki wynalazków z dziedziny biotechnologii [Artykuł na IP-Blog.pl]

Autor: Barbara Milczarek, rzecznik patentowy. Praktyka patentowa zaczęła mierzyć się z wynalazkami z dziedziny biotechnologii Czytaj dalej

Co dalej po uzyskaniu ochrony znaku towarowego w Polsce? – Artykuł Moniki Zielińskiej dla The Trademark Lawyer

W najnowszym wydaniu anglojęzycznego magazynu The Trademark Lawyer, Monika Zielińska przypomina o czym powinni pamiętać Czytaj dalej

Poradnik: Jak nie stracić prawa do znaku towarowego – Agnieszka Skrzypczak w Rzeczpospolitej.

Prawo ochronne na zarejestrowany znak towarowy daje uprawnionemu liczne korzyści. Może ono jednak zostać wygaszone Czytaj dalej