xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dofinansowanie na zgłoszenia przedmiotów własności przemysłowej. Program SME Fund 2024.

Od 22 stycznia rozpoczyna się nabór do programu dofinansowań przedmiotów własności przemysłowej. SME Fund (fundusz dla MŚP) to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Ideas Powered for business SME Fund to program dotacji mający na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) z siedzibą w UE w ochronie ich praw własności intelektualnej.

Fundusz MŚP oferuje bony, które można wykorzystać do ubiegania się o zwrot kosztów różnych działań związanych z własnością intelektualną. Obejmują one zgłoszenia na terenie Unii Europejskiej oraz międzynarodowe: znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wspólnotowej ochrony odmian roślin.

Każdy wnioskodawca może ubiegać się o jeden bon na dany rodzaj działania związanego z własnością intelektualną.

ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE

Finansowanie ochrony znaków towarowych i wzorów jest ograniczone do wysokości 1000 EU. Przyznane bony umożliwią częściowy zwrot kosztów w zakresie:

 • 90% zwrot kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan);
 • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu UE;
 • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu krajowym i regionalnym;
 • 50% zwrot podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia;

ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW

Przedsiębiorcy mogą uzyskać zwrot do 3500 euro w związku ze zgłoszeniami wynalazków:

 • 75% zwrotu opłat zgłoszeniowych w ramach procedury krajowej w państwach członkowskich UE (w niektórych państwach również za usługę prior art search – wcześniejsze wyszukiwanie).
 • 75% zwrotu opłat zgłoszeniowych w ramach procedury uzyskiwania patentu europejskiego (Europejski Urząd Patentowy, EPO).
 • 50% zwrotu kosztów prawnych sporządzenia i wypełnienia wniosku patentowego do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

ZGŁOSZENIA NOWYCH ODMIAN ROŚLIN

Zwrot do 1500 euro dla zgłoszeń nowych odmian roślin:

 • 75% zwrotu opłaty za internetowe zgłoszenia oraz opłatę za badanie na poziomie wspólnotowym (zgłoszenia do Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO).

Kto może uzyskać dotację w 2024 roku?

 • mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający do 10 pracowników) mający do 2mln euro rocznego obrotu;
 • mali przedsiębiorcy (zatrudniający do 50 pracowników) mający do 10mln euro rocznego obrotu;
 • średni przedsiębiorcy (zatrudniający do 250 pracowników) mający do 50mln euro rocznego obrotu.

Jakie warunki należy spełnić by uzyskać dotację?

 • Aby uzyskać dofinansowanie należy mieć zarejestrowaną działalność – dotacja nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • Z dotacji w ramach SME Fund 2024 nie mogą skorzystać firmy, które są w procesie upadłości lub mają zawieszoną działalność;
 • NOWOŚĆ Program obejmuje również fundacje i stowarzyszenia (płatników VAT, prowadzących działalność);
 • Z dotacji może skorzystać każde MŚP mające siedzibę w UE;

Zachęcamy do kontaktu by uzyskać więcej informacji o programie oraz pomoc w uzyskaniu dotacji: +48 22 546 91 00 , patpol@patpol.pl

Szybki rozwój i wprowadzanie na rynek nowych technologii: dlaczego badanie czystości patentowej jest niezbędne?

Badania patentowe stanowią podstawę do skutecznego uzyskiwania praw własności przemysłowej. Badanie czystości patentowej przeprowadzane jest przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu. 

Osoby chcące realizować swoje rozwiązania muszą liczyć się z tym, że mogą one być już chronione prawami wyłącznymi przez inne podmioty. Zatem, aby uniknąć ryzyka naruszeń cudzych praw wyłącznych, warto przeprowadzić w pierwszej kolejności badania patentowe.

W najnowszym wydaniu magazynu The Patent Lawyer, Maciej Fajkowski wyjaśnia dlaczego warto przeprowadzić takie badania i jak ono wygląda.

Czytaj artykuł.

Unijne rozporządzenie o oznaczeniach geograficznych.

16 listopada 2023 r. wchodzą w życie nowe regulacje, które rozszerzają ochronę własności intelektualnej również na wytwórców lokalnych produktów, które są ściśle powiązane z danym regionem.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE ma umożliwić rzemieślnikom oraz producentom promowanie i ochronę nazw ich produktów rzemieślniczych i przemysłowych, których cechy charakterystyczne zasadniczo można przypisać miejscu ich pochodzenia.

Na temat nowych przepisów dla @Dziennik Gazeta Prawna pisze @Nina Jankowska. Zapraszamy do lektury!

Czytaj artykuł: „Lokalne produkty handmade lada chwila pod ochorną UE”, DGP, Nina Jankowska 

Polski Kongres Przedsiębiorczości, 13-14 listopada 2023, Kraków

Polski Kongres Przedsiębiorczości to niezwykłe wydarzenie, które już od 10 lat łączy przedstawicieli świata biznesu, nauki i administracji publicznej.

Na tegorocznym Kongresie w Krakowie reprezentować nas będzie Izabella Dudek-Urbanowicz oraz Dariusz Piróg z Patpol Legal, który będzie gościem panelu dyskusyjnego „Prawo do biznesu”.

Dziękujemy Polskiej Agencji Przedsiębiorczości za zaproszenie!

Międzynarodowe wydarzenia branżowe

Tej jesieni nasze ekspertki wzięły udział w wielu międzynarodowych konferencjach branżowych poświęconych ochronie znaków towarowych.

➡️ @Izabella Dudek-Urbanowicz uczestniczyła w PRMG Autumn Conference, którą w Atenach zorganizowała @Pharmaceutical Trade Marks Group.

➡️ @Aleksandra Kryśka jeszcze we wrześniu pojawiła się na Marques Annual Conference w Berlinie, gdzie miała okazję spotkać się z pozostałymi członkami @MARQUES.

➡️ @Joanna Piłka, członkini komitetu ds. wzorów przemysłowych stowarzyszenia @ECTA, wybrała się do Turynu, aby uczestniczyć w obradach Design Committee oraz w warsztatach prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej na rynku moto.

➡️ @Aleksandra Kryśka i @Weronika Witkowska reprezentowały nas w Istambule podczas AIPPI World Congres.

Spotkania z Klientami i Kolegami z branży to zawsze bardzo intensywny czas. Dziękujemy za wszystkie ciekawe i inspirujące spotkania i rozmowy. Do zobaczenia podczas kolejnych konferencji!

Zapraszamy na Patpol Breakfast.

Już 26 października spotkamy się ponownie na branżowym śniadaniu organizowanym przez Kancelarię Patentową Patpol oraz Patpol Legal Piróg i Wspólnicy.

Przez wiele lat formuła Patpol Breakfast cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Czas pandemii wstrzymał wiele ważnych branżowych wydarzeń, w tym nasze cykliczne śniadania. 26 października wracamy pełni nowej energii, by porozmawiać o popandemicznej rzeczywistości biznesowej oraz istotnych kwestiach w strategicznym podejściu do rozwoju biznesu, budowania przewagi konkurencyjnej i umacniania swojej pozycji na rynku oraz zwiększania wartości przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do REJESTRACJI na wydarzenie, a więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie PATPOL BREAKFAST.

Doroczna konferencja MARQUES 2023, 19-22 września, Berlin.

Aleksandra Kryśka, nasza rzeczniczka patentowa oraz zastępca kierownika działu znaków towarowych i wzorów przemysłowych wraz z Jakubem Słupskim, adwokatem w Patpol Legal. wezmą udział w dorocznej konferencji Marques, organizowanej przez jedno z najbardziej prestiżowych stowarzyszeń w branży IP.

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji Marques będzie wpływ różnorodności i środowiska kulturowego na autentyczność marki. Podczas sesji poruszone będą również m.in.  tematy kierowania marką w czasach kryzysu, nowe zasady handlu elektronicznego oraz regulacje dla AI, Tik-Tok i influencerów.

Do zobaczenia w Berlinie, 19-22 września!

Rowerowa gra miejska FRRuuu.

Już w najbliższą sobotę, 16 września, nasz rowerowy team weźmie udział w rowerowej grze miejskiej FRRuuu. W tym roku Patpol Kancelaria Patentowa i Patpol Legal reprezentować będą dwie drużyny. Przed nami ponad 25 km trasa pełna zagadek i sportowych wyzwań.
Trzymamy kciuki za nasze drużyny i do zobaczenia na rowerowej trasie FRRuuu w Warszawie!
xxxxxxxxxxxxxxx