xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nowy artykuł na IP Blog: Znak towarowy logo a uchwały krajobrazowe.

Z przyjemnością informujemy, że na IP Blog pojawił się nowy artykuł autorstwa Agnieszki Skrzypczak, zatytułowany „Znak towarowy logo a uchwały krajobrazowe”.

W artykule przedstawiono szczegółową analizę wpływu uchwał krajobrazowych na zasady umieszczania reklam, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń w gminach. Szczególną uwagę poświęcono przypadkowi z Poznania, gdzie sieć sklepów Biedronka została wezwana do zmiany swojego logotypu w związku z przepisami uchwały krajobrazowej. Sprawa nabrała nowego wymiaru po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2023 r., który uznał, że przedsiębiorcy mają prawo do odszkodowania za narzucone zmiany w reklamach.

Artykuł omawia także konsekwencje tego wyroku dla innych gmin i przedsiębiorców w Polsce, podkreślając potrzebę zmian legislacyjnych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem artykułu na IP Blog: Przeczytaj artykuł.

Spór o Valentino: Koegzystencja marek regulowana umownie.

Czy dwie marki o tej samej nazwie mogą współistnieć na rynku? Czy warto zawierać umowę o koegzystencji, by zabezpieczyć prawa obu podmiotów? Odpowiedzi na te pytania dostarcza przypadek marki Valentino.

Najnowszy artykuł przybliża szczegóły sporu sądowego między Garavani Valentino a Mario Valentino, omawiając umowę zawartą w 1979 roku. Sprawa ta pokazuje, jak ważne jest prawne zabezpieczenie marki i jak umowy o koegzystencji mogą pomóc w uniknięciu konfliktów.

Zapraszam do lektury, aby dowiedzieć się więcej o ochronie znaków towarowych i praktycznych aspektach negocjacji ugodowych.

Wyróżnienia dla naszych ekspertów w rankingu IP STARS 2024

Z radością informujemy, że nasza firma ponownie została wyróżniona w prestiżowym rankingu IP STARS 2024, organizowanym przez Managing IP.

Z dumą prezentujemy osiągnięcia naszych wybitnych prawników specjalizujących się w patentach i znakach towarowych:

 • Dariusz Świerczyński: Patent Star 2024
 • Magdalena Tagowska: Patent Star 2024
 • Izabella Dudek-Urbanowicz: Trade Mark Star 2024
 • Dariusz Piróg: Trade Mark and Patent Star 2024

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i dziękujemy Managing IP oraz naszym klientom za nieustające wsparcie i uznanie.

Zapraszamy na targi Warsaw Pack 2024.

Już jutro rozpoczyna się 9. edycja Targów Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack! Z przyjemnością wracamy na to wyjątkowe wydarzenie, gdzie będziemy rozmawiać o najnowszych trendach w branży opakowań.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska E3.44 w Hali E, gdzie czekać na Was będą nasi eksperci: Joanna Rafalska, Nina Jankowska, dr Katarzyna Jedynak oraz Justyna Dudek. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą na temat ochrony własności intelektualnej i pokażemy, jak możemy wspierać Wasze biznesy w tej dziedzinie.

Warsaw Pack to targi składające się z aż 6 stref tematycznych, obejmujących między innymi techniki pakowania, etykiety i etykietowanie, automatykę, e-commerce, logistykę oraz magazynowanie. To doskonałe miejsce, by dowiedzieć się więcej o nowościach w branży i nawiązać cenne kontakty biznesowe.

Do zobaczenia na targach!

Dofinansowanie na zgłoszenia przedmiotów własności przemysłowej. Program SME Fund 2024.

Od 22 stycznia rozpoczyna się nabór do programu dofinansowań przedmiotów własności przemysłowej. SME Fund (fundusz dla MŚP) to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Ideas Powered for business SME Fund to program dotacji mający na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) z siedzibą w UE w ochronie ich praw własności intelektualnej.

Fundusz MŚP oferuje bony, które można wykorzystać do ubiegania się o zwrot kosztów różnych działań związanych z własnością intelektualną. Obejmują one zgłoszenia na terenie Unii Europejskiej oraz międzynarodowe: znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wspólnotowej ochrony odmian roślin.

Każdy wnioskodawca może ubiegać się o jeden bon na dany rodzaj działania związanego z własnością intelektualną.

ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE

Finansowanie ochrony znaków towarowych i wzorów jest ograniczone do wysokości 1000 EU. Przyznane bony umożliwią częściowy zwrot kosztów w zakresie:

 • 90% zwrot kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan);
 • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu UE;
 • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu krajowym i regionalnym;
 • 50% zwrot podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia;

ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW

Przedsiębiorcy mogą uzyskać zwrot do 3500 euro w związku ze zgłoszeniami wynalazków:

 • 75% zwrotu opłat zgłoszeniowych w ramach procedury krajowej w państwach członkowskich UE (w niektórych państwach również za usługę prior art search – wcześniejsze wyszukiwanie).
 • 75% zwrotu opłat zgłoszeniowych w ramach procedury uzyskiwania patentu europejskiego (Europejski Urząd Patentowy, EPO).
 • 50% zwrotu kosztów prawnych sporządzenia i wypełnienia wniosku patentowego do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

ZGŁOSZENIA NOWYCH ODMIAN ROŚLIN

Zwrot do 1500 euro dla zgłoszeń nowych odmian roślin:

 • 75% zwrotu opłaty za internetowe zgłoszenia oraz opłatę za badanie na poziomie wspólnotowym (zgłoszenia do Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO).

Kto może uzyskać dotację w 2024 roku?

 • mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający do 10 pracowników) mający do 2mln euro rocznego obrotu;
 • mali przedsiębiorcy (zatrudniający do 50 pracowników) mający do 10mln euro rocznego obrotu;
 • średni przedsiębiorcy (zatrudniający do 250 pracowników) mający do 50mln euro rocznego obrotu.

Jakie warunki należy spełnić by uzyskać dotację?

 • Aby uzyskać dofinansowanie należy mieć zarejestrowaną działalność – dotacja nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • Z dotacji w ramach SME Fund 2024 nie mogą skorzystać firmy, które są w procesie upadłości lub mają zawieszoną działalność;
 • NOWOŚĆ Program obejmuje również fundacje i stowarzyszenia (płatników VAT, prowadzących działalność);
 • Z dotacji może skorzystać każde MŚP mające siedzibę w UE;

Zachęcamy do kontaktu by uzyskać więcej informacji o programie oraz pomoc w uzyskaniu dotacji: +48 22 546 91 00 , patpol@patpol.pl

Szybki rozwój i wprowadzanie na rynek nowych technologii: dlaczego badanie czystości patentowej jest niezbędne?

Badania patentowe stanowią podstawę do skutecznego uzyskiwania praw własności przemysłowej. Badanie czystości patentowej przeprowadzane jest przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu. 

Osoby chcące realizować swoje rozwiązania muszą liczyć się z tym, że mogą one być już chronione prawami wyłącznymi przez inne podmioty. Zatem, aby uniknąć ryzyka naruszeń cudzych praw wyłącznych, warto przeprowadzić w pierwszej kolejności badania patentowe.

W najnowszym wydaniu magazynu The Patent Lawyer, Maciej Fajkowski wyjaśnia dlaczego warto przeprowadzić takie badania i jak ono wygląda.

Czytaj artykuł.

Unijne rozporządzenie o oznaczeniach geograficznych.

16 listopada 2023 r. wchodzą w życie nowe regulacje, które rozszerzają ochronę własności intelektualnej również na wytwórców lokalnych produktów, które są ściśle powiązane z danym regionem.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE ma umożliwić rzemieślnikom oraz producentom promowanie i ochronę nazw ich produktów rzemieślniczych i przemysłowych, których cechy charakterystyczne zasadniczo można przypisać miejscu ich pochodzenia.

Na temat nowych przepisów dla @Dziennik Gazeta Prawna pisze @Nina Jankowska. Zapraszamy do lektury!

Czytaj artykuł: „Lokalne produkty handmade lada chwila pod ochorną UE”, DGP, Nina Jankowska 

Polski Kongres Przedsiębiorczości, 13-14 listopada 2023, Kraków

Polski Kongres Przedsiębiorczości to niezwykłe wydarzenie, które już od 10 lat łączy przedstawicieli świata biznesu, nauki i administracji publicznej.

Na tegorocznym Kongresie w Krakowie reprezentować nas będzie Izabella Dudek-Urbanowicz oraz Dariusz Piróg z Patpol Legal, który będzie gościem panelu dyskusyjnego „Prawo do biznesu”.

Dziękujemy Polskiej Agencji Przedsiębiorczości za zaproszenie!

Międzynarodowe wydarzenia branżowe

Tej jesieni nasze ekspertki wzięły udział w wielu międzynarodowych konferencjach branżowych poświęconych ochronie znaków towarowych.

➡️ @Izabella Dudek-Urbanowicz uczestniczyła w PRMG Autumn Conference, którą w Atenach zorganizowała @Pharmaceutical Trade Marks Group.

➡️ @Aleksandra Kryśka jeszcze we wrześniu pojawiła się na Marques Annual Conference w Berlinie, gdzie miała okazję spotkać się z pozostałymi członkami @MARQUES.

➡️ @Joanna Piłka, członkini komitetu ds. wzorów przemysłowych stowarzyszenia @ECTA, wybrała się do Turynu, aby uczestniczyć w obradach Design Committee oraz w warsztatach prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej na rynku moto.

➡️ @Aleksandra Kryśka i @Weronika Witkowska reprezentowały nas w Istambule podczas AIPPI World Congres.

Spotkania z Klientami i Kolegami z branży to zawsze bardzo intensywny czas. Dziękujemy za wszystkie ciekawe i inspirujące spotkania i rozmowy. Do zobaczenia podczas kolejnych konferencji!

xxxxxxxxxxxxxxx