Aktualności

Praca dla rzecznika patentowego – zapraszamy do aplikowania!

Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o. poszukuje

RZECZNIKA PATENTOWEGO

do Działu Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Wymagania:

 • rzecznik patentowy
 • znajomość języka angielskiego w stopniu biegłym

Oferujemy:

 • Umowę o pracę albo umowę o współpracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju
 • Pracę w miłym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt rekrutacja@patpol.pl

 

Informacje dla osób, które biorąc udział w rekrutacji przekazują swoje dane osobowe spółce Patpol Kancelaria Patentowa sp. z o.o.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Patpol Kancelaria Patentowa sp. z o.o. (dalej: Patpol) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowoursynowska 162J, 02-776 Warszawa), email: patpol@patpol.pl i numer telefonu: 22 546 91 00.
 • Inspektorem ochrony danych Patpol jest r. pr. Adam Traczyk, kontakt pod adresem email: iod@patpol.pl.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przed wybraniem kandydata na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
 • Podstawą przetwarzana jest art. 22 1 1 i 2 kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 • Dane nie będą ujawniane innym podmiotom, o ile obowiązek taki nie spoczywa na Patpol jako administratorze danych, niezależnie od jego woli, albo przekazanie danych jest niezbędne do dochodzenia praw lub obowiązków Patpol takich jak realizacja procedur przewidzianych obowiązującym prawem.
 • Dane będą przechowywane wyłącznie poprzez czas korzystania z nich dla celów w jakich zostały zgromadzone (rekrutacja lub późniejsze zatrudnienie).
 • Przysługuje Państwu prawo domagania się od Patpol, w każdym czasie i w dowolnej formie:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • Przysługuje Państwu prawo:
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • do przenoszenia danych osobowych,
 • W przypadkach naruszenia przez Patpol, jako administratora Państwa danych osobowych, przepisów prawa o ochronie danych osobowych, będą Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ? Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa kancelaria@uodo.gov.pl ).
 • Patpol nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe, ani profilował tych osób w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 


STRATEGIA PATENTOWA W ŚWIECIE START-UPÓW ? CZY JEST POTRZEBNA I DO CZEGO_
Strategia patentowa w świecie start-upów – czy jest potrzebna i do czego?

90% startupów upada w ciągu pierwszych 3 lat istnienia. Jednym z powodów jest brak wystarczającej Czytaj dalej

Co nie może być znakiem towarowym? [Artykuł na IP-Blog.pl]

Autor: Agnieszka Skrzypczak, rzecznik patentowy w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych Znakiem towarowym może Czytaj dalej

Witamy nowych rzeczników patentowych!

Z dumą informujmy, że 3 aplikantki Patpol, Nina Jankowska, Joanna Rafalska i Katarzyna Jedynak, ze Czytaj dalej