Aktualności

Znak towarowy jaki jest każdy widzi? ale czy na pewno? Część 2

Jak już wspomniałam w pierwszym artykule niniejszego cyklu, znak towarowy, według definicji prawnej, to każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Kolejnym z rodzajów znaków towarowych ? obok tych najbardziej popularnych jak znaki słowne, słowno-graficzne czy graficzne ? jest znak towarowy pozycyjny.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu na IP-BLOGu.