Aktualności

Walidacja, krótki poradnik cz.1 ? Czym jest Walidacja?

Samo słowo Walidacja ma wiele znaczeń. Słownik j. polskiego definiuje walidację jako ?ogół czynności mających na celu zbadanie odpowiedniości, trafności lub dokładności czegoś? [1].

Wikipedia podaje różne definicje tego słowa, w zależności od dziedziny, w której jest ono używane. I tak, Walidacja oznacza np.: ?w naukach technicznych i informatyce działanie mające na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy, urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników? [2]

Jeden z internetowych słowników języka polskiego przedstawia 3 definicje tego słowa. Ostatnia z nich jest nam bardzo bliska: ?dawniej: potwierdzenie, uprawomocnienie? [3].

Czytaj cały artykuł na IP-Blog.pl

 

[1] https://sjp.pwn.pl/sjp/walidacja

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Walidacja(technika)

[3] https://sjp.pl/walidacja