Strefa wiedzy

Znak towarowy jaki jest każdy widzi? ale czy na pewno? Część 2

POZYCYJNY ZNAK TOWAROWY

Jak już wspomniałam w pierwszym artykule niniejszego cyklu (Znak towarowy jaki jest każdy widzi.. Cz.1), znak towarowy, według definicji prawnej, to każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Kolejnym z rodzajów znaków towarowych ? obok tych najbardziej popularnych jak znaki słowne, słowno-graficzne czy graficzne ? jest znak towarowy pozycyjny.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu na IP-BLOGu: https://bit.ly/2Pz7Y2L

Agnieszka Skrzypczak
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy