Strefa wiedzy

Znak towarowy jaki jest każdy widzi? ale czy na pewno? Część 1

Znak towarowy według definicji prawnej to każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Wszystko co musisz wiedzieć o przestrzennych znakach towarowych ? w artykule Agnieszki Sprzypczak.

 

Zapraszamy do lektury na IP BLOG?u ? https://bit.ly/2q5heTo

Agnieszka Skrzypczak
Rzecznik Patentowy
Europejski Rzecznik Patentowy