Strefa wiedzy

Zarzucono Ci naruszenie cudzych praw

Naruszenie praw własności intelektualnej może nastąpić w wieloraki sposób. Może to być np.:

  • naruszenie praw ochronnych na znak towarowy przejawiające się w ? używaniu znaku identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym dla tych samych towarów, ? używaniu znaku towarowego identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do tych samych lub podobnych towarów, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia potencjalnego konsumenta w błąd ? używaniu znaku towarowego jako słowa kluczowego ? rejestracji domeny internetowej zawierającej znak towarowy
  • naruszenie patentu, np. sytuacja w której osoba trzecia w sposób zarobkowy lub zawodowy korzysta z wynalazku, mimo braku stosownej licencji
  • naruszenie praw autorskich do zdjęć
  • naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, polegające na bezprawnym wykorzystywaniu wytworów w których ucieleśniony jest wzór np. poprzez produkcję takich wytworów, ich importowanie czy wprowadzanie do obrotu.

Każda sytuacja wymaga rozpatrzenia wszelkich okoliczności sprawy. Tylko kompleksowa jej analiza, podparta znajomością przepisów prawa może być podstawą wydania rzetelnej opinii odnośnie możliwości i sposobu dalszego działania.