Strefa wiedzy

Warto wiedzieć ? Wzory użytkowe

Co to jest wzór użytkowy?

Zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Co to jest prawo ochronne na wzór użytkowy?

Prawo ochronne na wzór użytkowy jest to prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego przez określony czas, w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa lub regionu, na który prawo ochronne jest udzielone. Prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane jest przez Urząd Patentowy osobie fizycznej lub prawnej, która złoży wniosek o jego udzielenie.