Strefa wiedzy

Czy dla rejestracji domeny .pl wymagana jest obecność abonenta domeny w Polsce?

Dla rejestracji domeny internetowej nie jest wymagana obecność abonenta w Polsce (nie jest na przykład wymagane posiadanie siedziby w Polsce, oddziału, przedstawicielstwa). Tak więc podmioty zagraniczne mogą nie prowadzić w Polsce żadnej działalności i pomimo tego mają możliwość rejestrowania i utrzymywania domen internetowych (licząc na przykład, że w przyszłości podejmą w Polsce działalność gospodarczą).