Strefa wiedzy

W jaki sposób można uzyskać ochronę znaku towarowego za granicą?

Na podstawie Porozumienia Madryckiego i Protokołu do Porozumienia Madryckiego z wyznaczeniem państw, będących stronami tych porozumień. na podstawie zgłoszenia o rejestrację znaku towarowego wspólnoty. bezpośrednio w każdym państwie. Uzyskana ochrona ważna jest na terenie tylko tego państwa, w którym znak został zarejestrowany