Strefa wiedzy

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w intersie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy warto być świadomym jakich czynów ustawa zakazuje, pozwoli to unikąć potencjalnych sporów prawnych. Dobrze również wiedzieć, jakie są możliwości obrony lub ataku gdy zostaniemy oskarżeni o dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji lub też gdy uważamy, że ktoś dopuścił sie takiego działania względem nas.

Tekst jednolity ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.