Strefa wiedzy

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje, jakie twórca może mieć roszczenia (odszczkodowania) względem osoby naruszającej jego prawa oraz jakie kary grożą za nielegalne wykorzystanie cudzych utworów.

Dzięki temu każdy artysta posiada kontrolę nad swoim dziełem i ma prawo do uzyskiwania wynagrodzenia za korzystanie z jego twórczości.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Tekst jednolity.