Strefa wiedzy

Przypuszczasz, że Twoje prawa są naruszane

Prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych) to prawa wyłączne i bezwzględne.

Wyłączny charakter praw własności przemysłowej przejawia się w swoistym monopolu na ich używanie i czerpanie z nich korzyści, zaś bezwzględny charakter tych praw zapewnia możliwość ścigania naruszeń i sprzeciwienia się ich bezprawnemu korzystaniu. Należy o tym pamiętać i zawczasu zabezpieczyć swoje prawa, tj. uzyskać patent na wynalazek, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, itd.

Każda sytuacja wymaga rozpatrzenia wszelkich okoliczności sprawy. Tylko kompleksowa jej analiza, podparta znajomością przepisów prawa może być podstawą wydania rzetelnej opinii odnośnie możliwości i sposobu dalszego działania.