Strefa wiedzy

Prawo własności przemysłowej

Ustawa o Prawie własności przemysłowej reguluje zasady udzielania patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, jak również praw z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Każdy przedsiębiorca powinien znać swoje prawa w zakresie własności przemysłowej i wiedzieć jakie korzyści, przysługują mu z tytułu ich wykorzystania.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. ? Prawo własności przemysłowej.

Tekst Jednolity.