Strefa wiedzy

Poszukiwania w literaturze patentowej

W jakim celu przeprowadza się poszukiwania w literaturze patentowej? Poszukiwania w literaturze patentowej przeprowadza się np. w celu: ustalenia stanu wiedzy w danej dziedzinie techniki ? badanie stanu techniki; ustalenia, czy dany wynalazek jest nowy i posiada poziom wynalazczy ? ekspertyza patentowa; zbadania, czy dany produkt, urządzenie, sposób wytwarzania, technologia itp. jest chronione prawem wyłącznym w danym kraju ? badanie czystości patentowej; śledzenia polityki gospodarczej i patentowej firm; Należy wziąć pod uwagę, że badanie stanu techniki, ekspertyza patentowa i badanie czystości patentowej nigdy nie daje 100% gwarancji.