Strefa wiedzy

Na jakie oznaczenia nie udziela się prawa ochronnego?

Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mogą być znakiem towarowym lub nie mają dostatecznych znamion odróżniających.