Strefa wiedzy

Na czym polega używanie znaku towarowego?

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na: umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług posługiwaniu się nim w celu reklamy.