Strefa wiedzy

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie dokumentacji patentowej?

Tłumaczenie dokumentacji patentowej potrzebne jest: gdy chcemy zgłosić wynalazek/wzór użytkowy do ochrony za granicą (na język danego kraju); gdy zagraniczny wynalazek ma być zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP (na język polski); dla celów analizy wyników poszukiwań przeprowadzonych w zagranicznej dokumentacji patentowej.