Strefa wiedzy

Kiedy patent może zostać unieważniony?

Patent może zostać unieważniony, jeżeli w postępowaniu o unieważnienie zostanie wykazane, iż nie zostały spełnione ustawowe warunki do uzyskania patentu.