Strefa wiedzy

Kiedy nabywa się uprawnienie do używania oznaczenia ??

Uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego może wskazać, że jego znak został zarejestrowany poprzez umieszczenie w jego sąsiedztwie oznaczenia ? po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy