Strefa wiedzy

Kiedy można dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa wyłącznego?

Zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) roszczeń z tytułu naruszenia prawa wyłącznego można dochodzić po uzyskaniu prawa. Roszczenia z tytułu naruszenia prawa wyłącznego mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy RP dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu dokonanym w celu uzyskaniu tego prawa, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu ? od daty tego powiadomienia.