Strefa wiedzy

Jakie są rodzaje licencji?

Prawo Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) wymienia następujące rodzaje licencji: licencja ograniczona, licencja pełna, licencja niewyłączna, licencja otwarta, licencja przymusowa i licencja wzajemna.