Strefa wiedzy

Jakie są procedury rozwiązywania sporów dotyczących domen internetowych?

Spory dotyczące domen internetowych mogą być rozpatrywane przez Sąd Arbitrażowy do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji lub przez Sądy Powszechne. Przed Sądem Arbitrażowym możliwe są dwa rodzaje postępowań: mediacja postępowanie arbitrażowe Wyrok Sądu Arbitrażowego do Spraw Domen Internetowych jest ostateczny i podlega wykonaniu tak samo jak wyrok Sądu Powszechnego.