Strefa wiedzy

Jakie prawa przysługują twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego?

Zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) twórcy wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przysługuje prawo do: uzyskania prawa wyłącznego, do wynagrodzenia do wymienienia go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach.