Strefa wiedzy

Jakie informacje i dokumenty wymagane są przy zgłoszeniu znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP?

nazwa znaku rodzaj znaku (słowny, graficzny, słowno-graficzny, przestrzenny, dźwiękowy, mieszany) dane zgłaszającego (właściciela znaku): imię i nazwisko lub nazwa, adres, numer REGON, wyciąg z KRS wykaz towarów i/lub usług do oznaczania znakiem jeśli znak jest słowno-graficzny lub przestrzenny ? 5 odbitek znaku o wymiarach minimum 3×3 cm, maksimum 5 x 5 cm jeśli znak jest barwny ? zastrzegane kolory dokument pełnomocnictwa, o ile zgłaszający działa przez pełnomocnika.