Strefa wiedzy

Jak uzyskać patent za granicą?

składając międzynarodowe zgłoszenie wynalazku w ramach procedury PCT (możliwość uzyskania patentu we wszystkich państwach ? stronach Układu PCT); składając wniosek o udzielenie patentu europejskiego (możliwość uzyskania patentu europejskiego ze skutkiem we wszystkich państwach ? stronach Konwencji o udzielaniu patentów europejskich); składając odrębne wnioski o udzielenie patentu w poszczególnych krajach