Strefa wiedzy

Czym jest licencja w rozumieniu Prawa Własności Przemysłowej?

Umowa licencyjna jest upoważnieniem do korzystania z przedmiotu prawa wyłącznego (np. wynalazku), którą zawiera uprawniony z prawa wyłącznego (np. z patentu) z osobą, chcącą korzystać z jego prawa.