Strefa wiedzy

Co to jest znak towarowy?

Zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw.