Strefa wiedzy

Co to jest ?wzór wspólnoty??

Jest to wzór przemysłowy zarejestrowany w Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania). Rejestracja ważna jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.