Strefa wiedzy

Co to jest wzór przemysłowy?

Zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.