Strefa wiedzy

Co to jest Układ o Współpracy Patentowej (PCT)?

Jest to międzynarodowy układ o zasięgu ogólnoświatowym, umożliwiający uzyskiwanie patentów w państwach-stronach układu w uproszczonym systemie opartym na jednym zgłoszeniu patentowym (zgłoszenie międzynarodowe PCT). W dniu 1.04.2004 r. układ PCT liczył 123 państwa-strony.